Velkommen til vår hjemmeside!

Sverre Oskar Øverby avløser Odd Arild Strand som lagets leder

I nylig avholdt årsmøte, ble det et lederskifte i laget. Vi takker Odd Arild for hans tid i styret og ønsker Sverre Oskar lykke til.


Publisert: 15.3.2021


Historielaget tildeles midler fra prosjektet "Lokalhistorie i skolesekken"

9. klasse ved Stor-Elvdal Ungdomskole skal lære mer om krigshistorien, ved å gå i fotsporene til 15 engelske soldater som i mai 1940 flyktet fra Gudbrandsdalen til Sverige via Stor-Elvdal.

Stor-Elvdal Historielag, har søkt om og fått tildelt tjue tusen kroner til dette tiltaket av Landslaget For Lokalhistorie. Formålet med "Lokalhistorie i skolesekken", er formidling av lokal kulturarv til barn og unge. Dette er et 3-årig prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen, DNB og Kulturrådet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, Museumsforbundet, Riksantikvaren og Kulturvernforbundet.

De engelske soldatene som flyktet til Sverige i 1940, ble ledsaget av Ingebjørg Sletten som i hele sitt liv var engasjert i hjelpearbeid, enten som medlem av Service Civil International, Fredsrådet, Det norske Flyktningeråd eller Nansenhjelpen. Mange av de senere flyktningrutene fra Gudbrandsdalen via Stor-Elvdal til Sverige fulgte i grove trekk den samme ruten som engelskmennene fulgte.

Elevene fra ungdomskola i Stor-Elvdal skal gå turen i juni, de skal da gå fra Steinsætra i Øyer til Perstu Messelt i Stor-Elvdal. De skal ha flere overnattinger i telt.

Opplegget er tenkt som en markering av Frigjøringsjubileet, 75 år, og at det er 80 år siden de nevnte engelske soldater flyktet til Sverige.

3.12.2019


.

Ordføreren mottar Stor-Elvdal Bygdebok bind 2

Ordfører Terje Hofstad mottar Bygdebok for Stor-Elvdal Grend og Slekt IIOla Klefsås, overrekker det første bindet av "Grend og slekt II" til ordfører Terje Hoffstad, ved lansering på Storstua på Koppang den 20. juni.

Bind II av "Grend og slekt" er i salg. Det er mulig å få kjøpt boka på følgende steder: Stor-Elvdal kommune, Stor-Elvdal bibliotek og Vinmonopolet på Koppang. Boka kan bestilles hos Stor-Elvdal kommune, tlf. 62 46 46 00 eller "postmottak@stor-elvdal.kommune.no". På Vinmonopolet må du betale boka med Vipps eller kontant.
Det er mulig å få kjøpt Bind I for de som mangler det.
Prisen pr. bok er 750 kroner.


Foto: Arnt Morten Dolen

22.6.2018


Nytt styre

I ekstraordinært årsmøte er det nå valgt leder, nestleder og styremedlem. Styret er dermed komplett. Strand får følge med Ole Anton Brænd, Arnt Morten Dolen, Kjell Øverby og Anita Gundersen.

foto av Odd Aril Strand
Foto: Ny leder ble Odd Arild Strand.

Mai 2018


Årsmøtet 2018

Årsmøtet 6. mars var ikke i stand til å velge et nytt styre, så det blir innkalt til et ekstraordinært årsmøte innen 10. mai. Styrets leder og ett styremedlem frasa seg sine verv og nestleder ønsket ikke gjenvalg. Styret mangler derfor Leder for ett år, nestleder, og et styremedlem for ett år. Historielagets kontaktperson frem til ekstraordinært årsmøte er Kasserer Kjell Øverby. Vi ønsker Ole Anton Brænd velkommen som nytt styremedlem, og Jon Audun Furuseth og Per Oddvar Modal som nye varamedlemmer. Årsmøtet vedtok endringer i lagets vedtekter.


Stor-Elvdal Historielag 30 år 1986-2016


Jo fikk Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2014

En av de blideste Solliværinger vi har, avbestilte asiatur for å motta denne høythengende prisen.

Mangesysleren og lokalpatrioten Jo Øvergaard fra Atnbrua har vært en god samarbeidspartner for Historielaget i mange år, og skriver stadig artikler i vårt julehefte. Jo hadde bestilt tur til Singapore når prisen skulle deles ut. Denne ble avbestilt og utsatt til nyåret. Kulturprisen ble delt ut av fylkesordfører Dag Rønning. Vi gratulerer så mye!

I 2002 mottok han og kona Mette Støvneng, Olavsrosa. Olavsrosa er en pris som blir delt ut av Norsk Kulturarv. «Kvalitetsmerket Olavsrosa blir tildelt steder av høy kvalitet som har grunnlag i den norske kulturarven og som er åpent for publikum». Statsråd Bård Vegar Solhjell delte ut prisen fra Norsk Kulturarv under en tilstelning på Amperhaugen under de årlige fossedagene.

10.12.2014


 

Historielaget fikk Sigbjørns fotoarkiv

Det var en gledens dag for Historielaget, da vi kunne hente et journalistisk livsverk. Les mer...

5.12.2014


Bygdebokarbeidet igang igjen

Storelvdølen Vegard Sæther er ansatt som ny bygdebokforfatter. Han skal skrive bind to og tre om gard og slekt i Stor-Elvdal.

21.11.14

Stor-Elvdal kommune har besluttet å fortsette arbeidet med ny bygdebok, og prosessen med ansettelse av forfatter er i gang.

16.05.2014


Slektsgardens medlemmer innstiller bygdebokarbeid

I påvente av kommunens planer for videre bygdebokarbeid, avventer de som er engasjert i å videreføre arbeidet med datainnsamling til dette prosjektet. Innsamling av data om dagens bosatte og bosetning i Stor-Elvdal kommune, er "ferskvare", og må gjøres om igjen dersom videreføring av bygdebokarbeidet blir vesentlig utsatt. Stor-Elvdal Kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og bygdebokarbeidet er som kjent lagt på is.

Historielaget har i en årrekke samlet og digitalisert grunnlagsmateriell, som blir stilt til disposisjon for ny bygdebok. Dette dreier seg om kirkebøkene som begynner i 1734 for å gjøre dem søkbare, registreringsskjemaer og bilder. Dette har etterhvert blitt et meget omfattende materiale med mange tusen enkeltregistreringer. Arbeidet har spart Stor-Elvdal kommune store summer og er nok mye av grunnen til at det var mulig å starte arbeid med nye bygdebøker. Stor-Elvdal Historielag vil inntil det blir gitt klare signaler om fremdrift i bygdbokarbeidet, gå tilbake til ordinær historielagsdrift med vekt på generell slekts- og lokalhistorisk dokumentasjon.

18.10.2013


Juleheftet Stor-Elvdals jul - Heme våre

Vi ønsker flere som kan bidra til å gjøre heftet til den suksessen vi er vant til at det blir. Har du en god historie, eller minner - opplevelser som er litt spesielle så ta kontakt. Det behøver ikke være så lange artikkelen, i vårt format passer også små snutter, for eksempel ei vise eller kakeoppskrift.

Temaet er jul så det vil bli veldig verdsatt, men dette er også et hefte for lokalhistorisk dokumentasjon, så det kan handle om nesten hva som helst. Saken bør ikke bli mer enn 2 sider i 12 pkt skrift med bilder. I enkelte tilfeller tar vi litt større ting. Vi har det redaksjonelle ansvar, og forbeholder oss retten til å ikke trykke artikler som vi ikke synes faller inn i vårt format. Juleheftekomiteen tar oss av korrektur, så ikke tenk på at grammatikken kanskje ikke er helt på topp!

Vi tenker langsiktig, ta kontakt om du har en god historie!

3.11.2011


Slektsgarden

Kom innom Biblioteket på Koppang torsdags kvelder fra kl. 1900, for å få veiledning i slektsgranskning. Benytt disse anledningene hver torsdagskveld til å lete etter dine eller andres aner i felleskap med andre. Vi har godt kildegrunnlag for granskning i Stor-Elvdal. En unik mulighet! Følg linken til Slektsgarden i menyen til venstre.

29.08.2011


Grasrotandel

Det er nå mulig å støtte vårt arbeid med å gi din Grasrotandel til oss.

Les mer...(pdf)

13.02.2010


Våre bygdebøker

Anders FosvoldStor-Elvdal Historielag har en betydelig bygdeboksamling. Vi har nå lagt ut en oppdatert liste! Vi har i mange år samlet bygdebøker, og har som mål å fortsette med dette. Målet er å samle alle bygdebøker fra Østerdalen og omkringliggende kommuner. Link til listen og en del av våre skriftlige kilder

Trykk her...

 

 

 

 

24.01.2010


Stor-Elvdals jul - Heme våre 30 år!

Ikke gå glipp av årets utgave av Stor-Elvdalsjul. Send din bestilling til oss, og du får det rett i postkassa! Begeistringen for vårt julehefte vil ingen ende ta, vi får daglig hyggelige tilbakemeldinger om god kvalitet på bladet. Salget går strykende, og vil du sikre deg denne "jubileumsutgaven", er det på tide å sende din bestilling eller stikke innom et av utsalgsstedene før vi blir utsolgt!

Mer om juleheftet her...
Bestill her...

2009

Tidligere års julehefter til salgs!

Vi kan i år (2009) i samarbeid med Skiklubben presentere den 30. utgaven av dette populære bladet. Vi selger også tidligere utgivelser av juleheftene.Les om Sommerskolen på Ormsetra - Første fly på Koppang - Sprengningsulykke på Rørosbanen - Fossbrua i Atndalen - Midthuns nisser fra Sollia og Atndalen - Hain Helge - Glommens vanddrag - Lek med linser i videregående - Kongebesøket i 1908 og mye annet lokalstoff. Les mer...

Send din bestilling her...

08.12.2008


Andre produkter

Vi har gitt ut et utvalg av Oskar Bjørnstads (Bjørn frå landet) tekster i en bok. Vi har gitt ut en bok med bilder fra Stor-Elvdal som nå er utsolgt.

Les mer...


Lokalhistorisk samlingspunkt

Hver torsdag i den mørke årstid samles vi i biblioteket på Koppang. Der drives det slektsgranskning og dokumentasjon av vår historie. Alle er hjertelig velkomne innom til et positivt og godt miljø.

Les mer...


Finner du feil eller mangler på siden, er vi takknemlige om du varsler oss!


Fortid er identitet og fremtid er mulighet, hva med nuet?